ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2204bef3-065c-4d7a-8c75-ad1e2a155b21

«Διοίκηση Σχολικών Μονάδων», Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας

 

 Πληροφορίες - 1η Ανακοίνωση - 
 Aιτήσεις (μέχρι και την Τρίτη 20/02/2018, ώρα 14:30)  

2η Ανακοίνωση - Επιμορφούμενοι

Το Π.Ε.Κ. Πάτρας διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων & Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων κια Νηπιαγωγείων διάρκειας σαράντα (40) διδακτικών ωρών με τίτλο "Διοίκηση Σχολικών Μονάδων". Ο  1ος κύκλος για το πιλοτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην 1η Ανακοίνωση και θα ακολουθήσει ο 2ο κύκλος με ένα εξακτινωμένο σεμινάριο σε πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις των Π.Ε. ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας, εφόσον υπάρχει ζήτηση (10-20 επιμορφούμενων) και διαθεσιμότητα επιμορφωτών.

 

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας
  19 FC Seminar Sel Exaktinomeno
                      

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Τετάρτη 10/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

2η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 13:00 π.μ.)  

3η Ανακοίνωση Τμήματα

Σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή του ΠΕΚ Πάτρας να πραγματοποιήσει ένα ευρύ Εξακτινωμένο Προαιρετικό-Εθελοντικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Ανεστραμμένη Τάξη".  Ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν τμήματα 10 έως 16 εκπαιδευτικών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας.

 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Σχολικούς Συμβούλους (Β Μέρος)

 Ιανουάριος 2018, ΠΕΚ Πάτρας

Selidodeiktis excel(2)

1η Ανακοίνωση -- Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έως Δευτέρα 08/01/2018 και ώρα 13:00)

2η Ανακοίνωση -- Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έως Τετάρτη 17/01/2018)

3η Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του Προαιρετικού-Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τη διαχείριση δεδομένων από το MySchοol με χρήση υπολογιστικών φύλλων, τεσσάρων (4)  διδακτικών  ωρών  δια  ζώσης σε μία (1) ημέρα για Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με περιοχές ευθύνης στις Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για την προχωρημένη διαχείριση δεδομένων με Υπολογιστικά Φύλλα.  

17 School-Director Seminarl Exaktinomeno

Πρόσκληση για Επιμορφωτές       

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Επιμορφωτών  

2η Ανακοίνωση

Το Π.Ε.Κ Πάτρας προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα επιμόρφωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων για τις ανάγκες του οποίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψηφίους/ες επιμορφωτές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικώς στην υλοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας τριάντα έξι (36) ωρών με τίτλο «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων».

 Αιτήσεις από εδώ :  https://goo.gl/r15xUC  (έως Κυριακή 14/01/2018)

Πρόσκληση (Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ.)

Αγαπητοί συνάδελφοι, Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, Διευθυντές Εκπαίδευσης  Σχολικοί Σύμβουλοι και  Πρόεδροι των ΕΛΜΕ και Πρόεδροι Συλλόγων Δασκάλων & Νηπιαγωγών (ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών) στις Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Επιμορφωτές του ΠΕΚ Πάτρας,  οι οποίοι διδάξατε από το 2012-13 έως σήμερα και πρώην  Δ/ντές, Υ/Δντές, Γραμματείς ΠΕΚ Πάτρας,

2017 Πρόσκληση Χριστουγεννιάτικη-Γιορτή

Βίντεο: https://youtu.be/FfWkju5Dn4g

Υποκατηγορίες