ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.2009/92, προσκαλούνται οι Επιμορφωτές, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/καί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3", σε Συνέλευση στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Π.Ε.Κ Πάτρας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, προκειμένου να εκλέξουν δύο (2) αντιπροσώπους  (έναν από την Α'/θμια Εκπ/ση και έναν από τη Β'/θμια Εκπ/ση) και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Συνέλευση τη Παρασκευή 19/09/2014 και ώρα 13:00 - 16:00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών χωρίς άλλη πρόσκληση. 


Ο Διευθυντής  του Π.Ε.Κ. Πάτρας

 

Ανδρέας Δ. Καρατζάς 

Ανακοινώνονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των επιμορφωτών για το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ανά θεματική ενότητα.

Σχετικά με τις ημερομηνίες του προγράμματος και για άλλες πληροφορίες διαβάστε το έγγραφο: 14.03.17_Ενημέρωση_πρόγραμμα_ΕΑΕ.pdf

Ανακοινώνονται οι Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων επιμορφωτών για το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ανά θεματική ενότητα.

Σχετικά με τις ημερομηνίες του προγράμματος και για άλλες πληροφορίες διαβάστε το έγγραφο που είναι συνημμένο εδώ14.03.17_Ενημέρωση_πρόγραμμα_ΕΑΕ.pdf.

Πιθανές ενστάσεις εκ μέρους των υποψηφίων επιμορφωτών μπορούν να κατατεθούν είτε από τους ίδιους τους ενιστάμενους στο ΠΕΚ Πάτρας μέχρι την Παρασκευή, 21 Μαρτίου στις 2.00μμ, είτε ηλεκτρονικά μέχρι τις 5.00μμ της ίδιας μέρας.

Υποκατηγορίες