ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Π.Ε.Κ Πάτρας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση καθώς και την ένταξη νέων επιμορφωτών στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Πάτρας που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
1. οι νέοι υποψήφιοι επιμορφωτές που επιθυμούν την ένταξή τους στο Μητρώο όπως και
2. οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο επιμορφωτές, οι οποίοι επικαιροποιούν την ένταξή τους ως ακολούθως :
α) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στα προσόντα τους χωρίς αλλαγές στις Θεματικές ενότητες σε σχέση με αυτές που είχαν διδάξει στα προηγούμενα έτη,
β) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στα προσόντα τους και επιλέγοντας άλλες Θεματικές Ενότητες σε σχέση με αυτές που είχαν διδάξει στα προηγούμενα έτη,
γ) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές μόνο στις Θεματικές Ενότητες χωρίς αλλαγές στα προσόντα τους
δ) ή δηλώνοντας μόνο την επιθυμία τους να διδάξουν στο πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.
Οι Επιμορφωτές που βρίσκονται στο Μητρώο και δεν θα υποβάλουν νέα αίτηση (εφόσον δεν υποβάλλουν νεοαποκτηθέντα προσόντα και επιλέγουν να διδάξουν τις ίδιες θεματικές ενότητες με το πρόγραμμα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς), θα πρέπει να στείλουν e-mail στο ΠΕΚ Πάτρας για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές/τριες για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 7/01/2015 μέχρι και 26/01/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω:
1. την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση που θα υποβάλουν μέσω του διαδικτύου (συνίσταται η χρήση του προγράμματoς πλοήγησης Google Chrome) στη διεύθυνση ...........  μέχρι 26/01/2015 (οδηγίες υποβολής και εκτύπωσης της αίτησης βρίσκονται στο τέλος της φόρμας)
2. το Έντυπο της Αίτησης (αρχείο Word)
3. το Έντυπο με τα διδακτικά και επιστημονικά προσόντα, (αρχείο Word)
4. την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, (αρχείο Word)
5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Τα δικαιολογητικά.
Διεύθυνση υποβολής ή αποστολής φακέλου:
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πάτρας, 3ο Δημ. Σχ. Εργατικές Κατοικίες Παραλίας Πατρών, Τ.Θ. 2531, Τ.Κ. 26 333 Πάτρα

Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Πάτρας σε συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τις προδιαγραφές του επιμορφωτικού υλικού που ενδείκνυται να ακολουθούν οι Eπιμορφωτές που προσφέρουν επιμορφωτικό έργο στις διάφορες επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας και αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη δημιουργία εντύπου με τις προτεινόμενες προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας. 

Επίσης αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τις προτεινόμενες προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας από 1ης Μαρτίου 2015. Τέλος αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους Eπιμορφωτές του αποστέλλοντας τις προδιαγραφές αυτές με ηλεκτρονικό μήνυμα καθώς και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Πάτρας τις προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό. Για να δείτε τις προδιαγραφές του επιμορφωτικού υλικού επιλέξτε εδώ.

Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Πάτρας σε συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τις προδιαγραφές του επιμορφωτικού υλικού που ενδείκνυται να ακολουθούν οι Eπιμορφωτές που προσφέρουν επιμορφωτικό έργο στις διάφορες επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας και αποφάσισε ομόφωνα (Διαύγεια με ΑΔΑ 719Θ465ΦΘ3-ΧΒ0) να εγκρίνει τη δημιουργία εντύπου με τις προτεινόμενες προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας με τη μορφή που εμφανίζεται στο αρχείο .pdf.

 

Επίσης αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τις προτεινόμενες προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕΚ Πάτρας από 1ης Μαρτίου 2015. Τέλος αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους Eπιμορφωτές του αποστέλλοντάς τους  τις προδιαγραφές αυτές με ηλεκτρονικό μήνυμα και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Πάτρας τις προδιαγραφές για το επιμορφωτικό υλικό.

Σκοπός των Π.Ε.Κ είναι να εξασφαλίζουν στους εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ποικίλες μορφές υποχρεωτικής και προαιρετικής επιμόρφωσης, με επιμορφωτικά προγράμματα μακράς και βραχείας διάρκειας. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης και επιτυχίας του έργου τους καθώς και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό το Π.Ε.Κ. Πάτρας προσανατολίζεται στην υλοποίηση εξακτινωμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, είτε δια ζώσης είτε με τη μορφή της σύγχρονης επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη) για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και απευθύνει πρόσκληση σε διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Σχολικούς Συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για υποβολή προτάσεων επιμόρφωσης σε θέματα εστιασμένα σε συγκεκριμένα ζητήματα, για τα οποία εκτιμούν ότι υπάρχουν επιμορφωτικές ανάγκες, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό του επιμορφωτικού έργου για το 2014-2015.

Επίσης, το Π.Ε.Κ. Πάτρας απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όσους/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφωτές/ριες χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποτελεί κατ? αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική. Παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρωμένες οι σχετικές φόρμες έως 15-12-2014 στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος         

Φόρμα υποβολής προτάσεων επιμορφωτικών θεμάτων

Στα πλαίσια της εκκαθάρισης των αμοιβών των Επιμορφωτών των Προγραμμάτων της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της σχολικής χρονιάς 2012-2013 έχουν προωθηθεί απο το ΠΕΚ Πάτρας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Επιμορφωτών, σχετικά έγγγραφα απο το ΙΕΠ. Οι Επιμορφωτές θα πρέπει να φροντίσουν για την συμπλήρωσή τους και την έγκαιρη αποστολή τους, απευθείας, στο ΙΕΠ.

Υποκατηγορίες