ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιμόρφωση Θρησκευτικών

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», θα πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο

ΠΕΚ Πάτρας

Δευτέρα και Τρίτη  8 & 9 Μαΐου 2017  και ώρες 14:30-20:30

Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 01 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου ογδόντα (80) διδακτικών ωρών, (32 διαζώσης και 48 εξ αποστάσεως) διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκατέσσερις (14) Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα.  

"Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon" ,  Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Conflict Resolution at School by Gordon method

1η Ανακοίνωση ? Αίτηση  (έως 17/3/17 17:00) - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

 

Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ Πάτρας σε Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Μάρτιος - Μάιος 2017

Training theTrainer of RTC of Patras in Adult Education

 1η ΑνακοίνωσηΑίτηση   (έως 8/3/17 15:00) - 2η Ανακοίνωση - Κληρωθέντες (από 120 αιτούντες)

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση του 2ου προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου σαράντα οκτώ (48) διδακτικών ωρών, διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκαέξι έως είκοσι (16-20) Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων,του οποίου

 

Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΠΕΚ Πάτρας (Φεβ 2017)

Περιοδικό Διαβάζω Καζαντζάκης

Το ΠΕΚ Πάτρας διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερα από 3.000 βιβλία και περιοδικά τα οποία μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο κατάλογο on-line (ανά κατηγορία σε ξεχωριστά φύλλα):

Κατάλογος Βιβλίων ? Περιοδικών

  • Αναζητήστε τα βιβλία και περιοδικά με οποιοδήποτε κείμενο - λέξεις κλεδιά πατώντας το συνδυασμο πλήκτρων: α) (πατημένο) το [Ctrl] και μία φορά το H.   και β) στο παράθυμο που θα ανοίξει κάντε κλικ στις  ? (τρεις τελείες) για αναζήτηση λέξης σε όλα τα πεδία σε όλα τα φύλλα του διαμοιραζόμενου εγγράφου με τους καταλόγους ανά κατηγορία σύμφωνα με το σύστημα DEWEY.
  • Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν βιβλία που αφορούν την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τα οποία έχετε στη βιλβλιοθήκησ σας αλλά δεν τα χρειάζεστε.
  • Προτείνετε βιβλία που θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΠΕΚ Πάτρας αλλά δεν τα βρήκατε.

Περισσότερες Πληροφορίες

 Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση πραγματοποίησης προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:  Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία στις τάξεις μας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ ) και Δ/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το μοντέλο «Μοντέλο Ικανοτήτων» του Συμβουλίου της Ευρώπης και της συναφούς μεθοδολογίας για την εμπέδωσή του. Οκτώ (8) διδακτικές ώρες δια ζώσης, για δεκαέξι έως είκοσι(16-20) εκπαιδευτικούς Π/θμιας (διδάσκοντες στην Ε? & ΣΤ τάξη 2016-17) & Δ/θμιας εκπαίδευσης (με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίου).

Το σεμινάριο θα γίνει Δευτέρα 13/02/2017 και Τετάρτη 08/03/2017 από 15.30 έως 19.00 στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας με επιμορφωτή τον Δρ. κ. Δημήτρη Ζησιμόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο 6ης Περιφέρειας Αιτ/νίας  στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας.

Αίτηση (έως 6/2/17)

Υποκατηγορίες