ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Η επιμόρφωση Β Επιπέδου στις Τ.Ε.Ε. οργανώνεται πλέον και προσφέρεται ως επιμόρφωση Β1 + Β2  Επιιπέδου. Το ΠΕΚ Πάτρας θα λειτουργήσει ως  ΚΣΕ Β' Επιπέδου προσφέροντας Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Β1 & Β2)  Β' Επιπέδου   http://e-pimorfosi.cti.gr

ΚΣΕ-ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1 1ης περιόδου - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. παρατείνεται μέχρι την  Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, 12:00 το μεσημέρι.

Στατιστικά Αιτήσεων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα θα ανακοινωθούν την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 το απόγευμα.

Την Πέμπτη 22/6/17 ολοκληρώθηκα επιτυχώς τα τρία προγράμματα ΚΣΕ του ΠΕΚ Πάτρας.

Τη Δευτέρα 3/7/17 13:15-14:30 θα γίναι απολογιστική συνάντηση των στελεχών των προγραμμάτων και αξιολόγηση τους.

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, διάρκειας μιας (1) ημέρας, για δεκαέξι έως δεκαοκτώ (16-18) Σχολικούς Συμβούλους, του οποίου οι φορείς υλοποίησης θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος με θέμα:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΚ-17-new-v2

Πληροφορίες - Ιστοσελίδα Εκδήλωσης  - Αίτηση Συμμετοχής

  ΠΕΚ Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο  Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών περιοχών ευθύνης ΠΕΚ Πάτρας
(Παρακαλώ απαντήστε έως 31/5/17)

 

 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου δεκαέξι (16) διδακτικών ωρών, (δια ζώσης) διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, για δώδεκα (12) Εκπαιδευτικούς Μαθηματικών (ΠΕ03, ΠΕ03.50) με 1η η 2η ειδικότητα με θέμα 

"Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου με Χρήση  Geogebra", Μάιος 2017 

.1η Ανακοίνωση  ?  Αίτηση (έως Τρίτη 25-04-2017, 12:30)  - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

Υποκατηγορίες