ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση (Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 13:00 & επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 11.30 π.μ.)

Αποτελέσματα-Δελτίο Τύπου

Καλούνται οι κ.κ. Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά τα σχ. έτη 2012-2013 στα προγράμματα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων 2012-13» και «Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών 2012-13», καθώς και κατά τα έτη 2013-2014 και 2014-2015 στο πρόγραμμα «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3», όπως και  οι κ.κ. Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας  κατά το σχολικό έτος 2016-2017

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός με στρατηγικές συνεργατικής μάθησης και υποστήριξη του εργαλείου LAMS»

Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας  

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Παρασκευή 08/12/2017 11:30 π.μ.)    

2η  Ανακοίνωση - Κληρωθέντες-Επιλεγέντες                        

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού-Εθελοντικού-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 32 διδακτικών ωρών, διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων,  με τη μεικτή μέθοδο το οποίο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε δεκαέξι έως είκοσι (16-20) Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Σχολικούς Συμβούλους

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διδακτικές προσεγγίσεις σε μαθητές Ρομά 

Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018, ΠΕΚ Πάτρας 

Selidodeiktis_2 (3)

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Δευτέρα 27/11/2017 10:30 π.μ.)

2η Ανακοίνωση-αποτελέσματα κλήρωσης

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού-Εθελοντικού-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου σαράντα (40)  διδακτικών  ωρών,  (20  δια  ζώσης και 20 εξ αποστάσεως), για είκοσι τέσσερις (24)Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

Στο πλαίσιο έρευνας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επερχόμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ από το ΠΕΚ Πάτρας, παρακαλούμε να απαντήσετε  ΑΝΩΝΥΜΑ (έως 10/12/17) στις ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου  (και από εδώ https://goo.gl/Ci38T3 ) 

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα και η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική ως προς το περιεχόμενο και τις μορφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την υποστήριξη που θέλετε από ένα περιφερειακό φορέα επιμόρφωσης στο έργο σας.

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε

Αίτηση         Πρόγραμμα

Το ΠΕΚ Πάτρας έχει επιλεγεί να υλοποιήσει ως πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης στην έδρα του στην Πάτρα (3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, Εργατικές Κατοικίες Παραλίας Πατρών) τα εξής Επιμορφωτικά Προγράμματα στις συστάδες:

Υποκατηγορίες