ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός με στρατηγικές συνεργατικής μάθησης και υποστήριξη του εργαλείου LAMS»

Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, ΠΕΚ Πάτρας  

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Παρασκευή 08/12/2017 11:30 π.μ.)    

2η  Ανακοίνωση - Κληρωθέντες-Επιλεγέντες                        

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού-Εθελοντικού-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 32 διδακτικών ωρών, διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων,  με τη μεικτή μέθοδο το οποίο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε δεκαέξι έως είκοσι (16-20) Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Σχολικούς Συμβούλους

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα Β’ και Β1’ Επιπέδου σε ΤΠΕ ή/και Σεμινάριο στο LAMS  και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στονεκπαιδευτικό σχεδιασμό που βασίζεται σε συνεργατικές μαθησιακές στρατηγικές με τη χρήση του γραφικού εργαλείου σχεδιασμού  LAMS.  
Φορέας υλοποίησης είναι το ΠΕΚ Πάτρας και η Ερευνητική ομάδα CoSyLlab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι Δρ. Σπύρος Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής- Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Διδάσκων σε ΕΑΠ & ΑΠΚυ,  Συμεών Ρετάλης, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Δρ. Ουρανία Πετροπούλου, ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Μιχάλης Μπολουδάκης, υποψ. Διδάκτορας,  οι οποίοι θα είναι και οι επιμορφωτές του προγράμματος.