Στο πλαίσιο έρευνας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επερχόμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ από το ΠΕΚ Πάτρας, παρακαλούμε να απαντήσετε  ΑΝΩΝΥΜΑ (έως 10/12/17) στις ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου  (και από εδώ https://goo.gl/Ci38T3 ) 

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα και η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική ως προς το περιεχόμενο και τις μορφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την υποστήριξη που θέλετε από ένα περιφερειακό φορέα επιμόρφωσης στο έργο σας.