ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διδακτικές προσεγγίσεις σε μαθητές Ρομά 

Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018, ΠΕΚ Πάτρας 

Selidodeiktis_2 (3)

1η Ανακοίνωση —  ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής (έως Δευτέρα 27/11/2017 10:30 π.μ.)

2η Ανακοίνωση-αποτελέσματα κλήρωσης

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού-Εθελοντικού-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου σαράντα (40)  διδακτικών  ωρών,  (20  δια  ζώσης και 20 εξ αποστάσεως), για είκοσι τέσσερις (24)Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης,

οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 διδάσκουν σε τάξεις στις οποίες φοιτούν μεταξύ άλλων και μαθητές/μαθήτριες Ρομά, και οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων σε τμήματα που υποδέχονται και Ρομά μαθητές. Φορέας υλοποίησης του σεμιναρίου είναι το ΠΕΚ Πάτρας. Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι κ.κ. Νικολάου Γεώργιος, (Καθηγητής Πανεπ. Πατρών), Μάνεσης Νικόλαος (Σχ. Σύμβουλος), Μπαρής Θεόδωρος (Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ. Ελλάδας) Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά εκπαιδευτικός (ΠΕ 02), Καζάκου Μαρία (εκπαιδευτικός ΠΕ02), και Μπούρμπου Αναστασία (εκπαιδευτικός ΠΕ70) οι οποίοι θα είναι και οι επιμορφωτές του προγράμματος.