Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε

Αίτηση         Πρόγραμμα

Το ΠΕΚ Πάτρας έχει επιλεγεί να υλοποιήσει ως πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης στην έδρα του στην Πάτρα (3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, Εργατικές Κατοικίες Παραλίας Πατρών) τα εξής Επιμορφωτικά Προγράμματα στις συστάδες:


Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά που αφορούν στις ειδικότητες Φιλολόγων, Θεολόγων, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών κλπ. [Τμήμα: Β1.1.1]
Β1.3 Μαθηματικά/ Πληροφορική/ Οικονομία – Διοίκηση που αφορούν σε ειδικότητες Μαθηματικών, Πληροφορικής, Οικονομολόγων, Διοίκησης κλπ. [Τρία (3) τμήματα:Β1.3.1, Β1.3.2, Β1.3.3]
Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των πιο πάνω ειδικοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τη 2η επιμορφωτική περίοδο Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε. (Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018) από την Τετάρτη 15/11/2017  έως και την Πέμπτη 23/11/2017 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-pimorfosi.cti.gr/mis.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τη χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε.. Για όποιον έχει ξεχάσει τους κωδικούς του υπάρχει διαδικασία ανάκτησης τους (με τον ΑΜ και το ΑΦΜ).
Οδηγίες για τη διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis) για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 (οι οποίοι δεν έχουν κωδικούς από Α’ Επίπεδο),  θα βρείτε ΕΔΩ.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..