ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 Προαιρετικό - Εθελοντικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο  για  Σχολικούς Συμβούλους με θέμα: «Γνωριμία με το MySchool» 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 23/10/2017  09:00-13:30 ΠΕΚ Πάτρας 

MySchool

 

2η Ανακοίνωση  -   Αίτηση  Συμμετοχής  

 

09:00-10:30 Πρακτική Άσκηση- Εργαστήριο Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας Εκπ/σης, Επιμορφωτές: Χ. Γιαννακόπουλος, ΠΕ19, Υπεύθυνος MySchool, ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας, Σ. Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας

 

10:30-11:30 Γενική Ενημέρωση Ολομέλεια, Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Επιμορφωτές: Β. Δελής, Αναπ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Γ. Παπαιωάννου, Τεχνικός Υπεύθυνος συστήματος ΜySchool

11:30-12:00 — Διάλειμμα—

12:00-13:30 Πρακτική Άσκηση- Εργαστήριο Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπ/σης, Επιμορφωτές: Χ. Γιαννακόπουλος , ΠΕ19, Υπεύθυνος MySchool, ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας, Σ. Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19, Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας

schooladv

Στα Εργαστήρια Πρακτικής Άσκησης οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν μαζί τους τους προσωπικούς τους υπολογιστές αν το επιθυμούν είτε να χρησιμοποιήσουν σε ομάδες τους Η/Υ του ΠΕΚ Πάτρας.