ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

« Η διδασκαλία της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο»

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2017, ΠΕΚ Πάτρας

Ποίηση Σελιδοδείκκης 2

1 Ανακοίνωση Αίτηση   ( έως 17/10/17 15:00 )  

2η Ανακοίνωση - (Δεκτοί όλοι οι αιτούντες)

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του προαιρετικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 28 διδακτικών ωρών, (16 δια ζώσης και 12 εξ αποστάσεως) διάρκειας 40 ημερών, για 20  Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70),  οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν Το «ποίημα» με την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών πρακτικών, του οποίου ο φορέας υλοποίησης θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας.

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι κ.κ. Μπαρής Θεόδωρος (ΠΕ70), Παπανδρικοπούλου Μαρία (ΠΕ70), Φραντζή Πηνελόπη (ΠΕ70), Μίχαλου Αιμιλία (ΠΕ70), Δαββέτα Ελένη (ΠΕ70).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών πρακτικών κατά την προσέγγιση του ποιήματος.Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών ως εξής:

poet1

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • α) να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη διδακτική προσέγγιση της δημοσίευσης με αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών πρακτικών,
  • β) να αναστοχάζονται στις διδακτικές τους πρακτικές,
  • γ) να υιοθετήσουν θετική στάση στην προσέγγιση της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα του ταχυδρομείου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και την πιστοποίηση επιτυχούς συμμετοχής, κάθε φοιτητής πρέπει:

α) να είναι παρών στις δια ζώσης συναντήσεις (εάν υπάρχει ανάγκη μπορεί να γίνει μιααιτιολογημένη απουσία), β) να υποβάλλει μια διδακτική πρόταση προσέγγισης ενός ποιήματος και γ) να υλοποιήσει στη σχολική τάξη την πρότασή του. Η υποβολή της τελικής διδακτικής πρότασης μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο 20 ημέρες μετά την τελευταία σύνοδο.

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Πάτρας μέχρι και την Τρίτη 17/10/2017 ώρα 15:00 (και από εδώ: https://goo.gl/ wPYafR ) .

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διαθέσιμες θέσεις θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση την  Τετάρτη 18/10/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας. Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους από την ΠΕΚ Πάτρας.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

1 Ανακοίνωση  Αίτηση   ( έως 17/10/17 15:00 )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ -  Αξιολόγηση του Σεμιναρίου