Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 8ου διδακτικού ωραρίου διάρκειας δύο (2) ημερών, για δεκατέσσερις έως δεκαέξι (14-16) Σχολικοί Σύμβουλοι Π / θμιας & Δυτ. Εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθούν με τους εκπαιδευτές τ.κ. Δρ. Σπύρο Παπαδάκης, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Διδάσκων σε ΕΑΠ & ΑΠΚυ, Δρ. Μιχάλης Παρασκευά, Διευθυντής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Ισίδωρος Περίκος, Μηχανικός Η / Υ και Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ / ΙΤΥΕ, M.Sc Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Μηχανικός Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ / ΙΤΥΕ. με θέμα:

 

Οργάνωση και διεξαγωγή της Σύγχρονης Τηλεόρασης και Τηλεδιάσκεψης Εκπαιδευτικών μέσω της υπηρεσίας συνάντησης του ΠΣΔ

Τε & Πε 25-26 / 01/2017

Selidodeiktis_Teleconference_Seminar.jpg

 

 1 Ανακοίνωση  ;  Αίτηση 

 

 

 

Το σεμινάριο  απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους Π / θμίας και Δ / θμιας Εκπαίδευσης), οι οποίοι επιθυμούν να επικοινωνούν και να εκπαιδεύουν από απόσταση τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους.

 

Το σεμινάριο θα γίνει την Τετάρτη-Πέμπτη 25-26 / 01/2017 , από τις 10.00 έως τις 13.30 στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας.

 

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των σχολικών συμβούλων με τις βασικές αρχές της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, τα εργαλεία τηλεσυνδιάσκεψης & τηλεκπαίδευσης (meeting.sch.gr) καθώς και διαμοιρασμού αρχείων (grafis.sch.gr) τα οποία προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να είναι ικανοί/ές, μετά το τέλος του προγράμματος, να οργανώνουν τηλεσυναντήσεις / τηλεπιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς τους σε απομακρυσμένα μέρη και να αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά για επιμορφωτικό και παιδαγωγικό τους έργο.

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 

?   βασικές έννοιες του πεδίου της σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης

 

?   υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης ? τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ και άλλες

 

?   δημιουργία μιας τηλεδιάσκεψης

 

?   πρόσκληση ? ενημέρωση εκπαιδευτικών σε τηλεδιάσκεψη/τηλεκπαίδευση

 

?   διαμοίραση επιμορφωτικού υλικού ? τηλε-επιμόρφωσης μέσω του grafis.sch.gr

 

?   μαγνητοσκόπηση μίας τηλεδιάσκεψης  - σύγχρονης τηλε-επιμόρφωσης

 

?   αξιολόγηση αποτελεσμάτων μιας σύγχρονης τηλε-επιμόρφωσης

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

 

Α)     να έχει συμμετάσχει και στις δύο 4/ωρες συναντήσεις

 

Β)     να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει μία 5? τηλεδιάσκεψη

 

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Τρίτη 17/01/2017 (και από εδώ: https://goo.gl/63La4O). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση τη Τετάρτη 18/01/2017 και ώρα 14:15σταγραφεία του ΠΕΚ Πάτρας ενώ θα εξετάσουμε και τη δυνατότητα επανάληψης του, είτε τη λειτουργία ενός ακόμη τμήματος τις ίδιες ημέρες και ώρες 12:00-15:30.

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση από το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με τη Δ/νση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) του  ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

 

Ο Δ / ντης του ΠΕΚ Πάτρας

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

 

 

  1η Ανακοίνωση - Αιτήσεις |2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι | Αξιολόγηση Σεμιναρίου