Επιμόρφωση Θρησκευτικών

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», θα πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο

ΠΕΚ Πάτρας

Δευτέρα και Τρίτη  8 & 9 Μαΐου 2017  και ώρες 14:30-20:30

Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 01 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιμορφωτές-Τμήματα:

Επιμορφωτικό Κέντρο

Τμήμα

Επιμορφωτές

Πάτρας

ΠΕΚ Πάτρας

Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών ? 2ος όροφος

1ο Πάτρα

Μαλεβίτης Ηλίας, 5 ώρες

Παπάζογλου Ευρυδίκη, 5 ώρες

2ο Πάτρα

Παπασωτηρόπουλος Χριστ., 5 ώρες

Κανελλάκη Άννα, 5 ώρες

3ο Πάτρα

Κανελλάκη Άννα, 5 ώρες

Παπασωτηρόπουλος Χριστ., 5 ώρες

4ο Πάτρα

Παπάζογλου Ευρυδίκη, 5 ώρες

Μαλεβίτης Ηλίας, 5 ώρες

 

 

Επιμορφωτικό υλικό σεμιναρίου: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika-ypostiriktiko-yliko

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης:

 

 

Πρώτη Μέρα

Ωράριο

Θέμα

Μορφή

Διάρκεια

02.30-04.00

Γνωριμία-ομάδες

Ολομέλεια - Εργαστήριο

1 ώρα και 30 λεπτά

04.00-05.00

Χρήση των ΠΣ (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο)

Εργαστήριο

1 ώρα

05.00-05.30

Διάλειμμα

05.30-06.30

Διδακτική μεθοδολογία

Παρουσίαση (διαδραστική)

1 ώρα

06:30-08:00

Σχεδιασμός μαθήματος (Δημοτικό-Γυμνάσιο /Λύκειο)

Εργαστήριο

1 ώρα και 30 λεπτά

Δεύτερη Μέρα

Ωράριο

Θέμα

Μορφή

Διάρκεια

02.30-03.30

Αρχές αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων της διδασκαλίας

Παρουσίαση

1 ώρα

03.30-05.00

Τεχνικές Διδασκαλίας και Διδασκαλία με ΤΠΕ

Εργαστήριο

1 ώρακαι30 λεπτά

05.00-06.00

Διάλειμμα

06.00-08.00

Προσομοίωση μαθήματος Δημοτικό- Γυμνάσιο / Λύκειο

Εργαστήριο

2 ώρες

08:00-08:30

Αναστοχασμός

Ολομέλεια

30 λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ

10 ώρες