Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου δεκαέξι (16) διδακτικών ωρών, (δια ζώσης) διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, για δώδεκα (12) Εκπαιδευτικούς Μαθηματικών (ΠΕ03, ΠΕ03.50) με 1η η 2η ειδικότητα με θέμα 

"Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου με Χρήση  Geogebra", Μάιος 2017 

.1η Ανακοίνωση  ?  Αίτηση (έως Τρίτη 25-04-2017, 12:30)  - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

  Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι Δρ. Ευστάθιος Λειβαδάς, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών με έδρα τον Πύργο και Αναπληρωτής Δ/ντής του ΠΕΚ Πάτρας, ο κ. Γιώργος Κουσινιώρης,  Δ/ντής Γυμνασίου Γαστούνης (ΠΕ03)  με επιμόρφωση Β επιπέδου και ο MSc. Δημήτρης Μικελόπουλος, Καθηγητής ΠΕ03 3ου ΓΕΛ Πύργου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1η ή 2η ειδικότητα Μαθηματικών (ΠΕ03, ΠΕ03.50), οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην αξιοποίηση του λογισμικού Geogebraκατά την διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ

11 Μαΐου 2017, ώρα 16:30-20:00

25 Μαΐου 2017, ώρα 16:30-20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12 Μαΐου 2017, ώρα 16:30-20:00

26 Μαΐου 2017, ώρα 16:30-20:00

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.