Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου ογδόντα (80) διδακτικών ωρών, (32 διαζώσης και 48 εξ αποστάσεως) διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκατέσσερις (14) Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα.  

"Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon" ,  Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Conflict Resolution at School by Gordon method

1η Ανακοίνωση ? Αίτηση  (έως 17/3/17 17:00) - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές & Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων, Πέμπτη & Παρασκευή τις ημερομηνίες: 23,24,30 και 31 Μαρτίου 2017, 6,7,27 και 28 Απριλίου 2017, και ώρες 16:00 - 19:30 στην Αίθουσα 1 του ΠΕΚ Πάτρας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές/ μέντορες  μεταξύ δυο ή περισσότερων  ατόμων στις διάφορες μορφές σχέσεων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί- μαθητές, εκπαιδευτικοί- εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί-διευθυντής, εκπαιδευτικοί- γονείς).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι ικανοί να:

?ορίζουν τον όρο σύγκρουση

?εντοπίζουν τις πηγές και τα σημάδια των συγκρουσιακών καταστάσεων

?διαχωρίζουν τα χαρακτηριστικά της εποικοδομητικής  και μη εποικοδομητικής σύγκρουσης

?προσδιορίζουν διάφορες μορφές σύγκρουσης

?διακρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων

?απαριθμούν τα στάδια υλοποίησης της μεθόδου Gordon

?αξιοποιούν δεξιότητες διαχείρισης της σύγκρουσης (ενεργό ακρόαση, εγώ μήνυμα, αναπλαισίωση, αντανάκλαση συναισθήματος κ.τ.λ.)

?εξηγούν την διαδικασία της διαμεσολάβησης

?εφαρμόζουν τη μέθοδο Gordon

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει: βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων, ομαδικές συζητήσεις, ασκήσεις σε φύλλα εργασίας, προσομοιώσεις, μελέτες περίπτωσης, ανάλυση βίντεο σχετικών με το αντικείμενο  και ανταλλαγή εμπειριών έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις προβλεπόμενες από το σεμινάριο φάσεις και δράσεις σε ότι αφορά την διαχείριση συγκρούσεων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

Α)     να έχει συμμετάσχει στις επτά (7) από τις οκτώ (8) 4/ωρες συναντήσεις

Β)      να έχει κάνει μία  «πρακτική» άσκηση διαχείρισης σύγκρουσης (σύνταξη ημερολογίου -  πρακτική εφαρμογή)

Μετά το τέλος της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν σχετική παρέμβαση στο σχολείο τους με τη βοήθεια των επιμορφωτών με τους οποίους θα μπορούν να επικοινωνούν.

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι Διευθυντές & Υπ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Παρασκευή 17/03/2017 και ώρα 17:00  (και από εδώ: https://goo.gl/qiD7kl). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 17/02/2017 και ώρα 17:30σταγραφεία του ΠΕΚ Πάτρας.

Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση τόσο για τους επιμορφωτές όσο και για τους επιμορφούμενους.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

1η ΑνακοίνωσηΑίτηση   (έως 8/3/17 15:00)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ  -  Αξιολόγηση Σεμιναρίου