Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ Πάτρας σε Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Μάρτιος - Μάιος 2017

Training theTrainer of RTC of Patras in Adult Education

 1η ΑνακοίνωσηΑίτηση   (έως 8/3/17 15:00) - 2η Ανακοίνωση - Κληρωθέντες (από 120 αιτούντες)

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση του 2ου προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου σαράντα οκτώ (48) διδακτικών ωρών, διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκαέξι έως είκοσι (16-20) Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων,του οποίου

 

 

 φορέας υλοποίησης θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας και θα πραγματοποιηθεί με επιμορφωτές τους κ.κ. Δημήτριο Βεργίδη, Καθηγητή, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιο Καραλή, Αν. Καθηγητή ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής και Ιωσήφ Φραγκούλη, Αν. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, με θέμα: Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ Πάτρας στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα στους επιμορφωτές του ΠΕΚ Πάτρας (Σχολικούς Συμβούλους ? Εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα, οι οποίοι έχουν διδάξει στο παρελθόν ή επιθυμούν να γίνουν επιμορφωτές του ΠΕΚ Πάτρας στο μέλλον) και οι οποίοι δεν διαθέτουν ήδη μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση ενηλίκων είτε δεν έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 Το σεμινάριο (1η Ανακοίνωση) θα έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδωνκαι ώρες 16:00 - 19:30 στην Αίθουσα 1 του ΠΕΚ Πάτρας, Πέμπτη και Παρασκευή στις εξής ημερομηνίες:

 

ΠΕΜΠΤΗ

16/03/2017

23/03/2017

27/04/2017

11/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17/03/2017

24/03/2017

28/04/2017

12/05/2017

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των επιμορφωτών του ΠΕΚ με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις μεθόδους και τις τεχνικές του πεδίου, προκειμένου να είναι ικανοί/ές, μετά το τέλος του προγράμματος, να τις αξιοποιούν ενεργητικά στο διδακτικό ? επιμορφωτικό έργο τους στο ΠΕΚ.

 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

 

Α) να έχει συμμετάσχει τουλάχιστο σε επτά (7) από τις οκτώ (8) συναντήσεις

 

Β) να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει μία μικροδιδασκαλία 15 λεπτών κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών συναντήσεων.

 

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως την Τετάρτη 08/03/2017 και ώρα 15:00 (και από εδώ: https://goo.gl/nJnQTG). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση την Τετάρτη 08/03/2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας.

 

Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

1η ΑνακοίνωσηΑίτηση   (έως 8/3/17 15:00)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ  -  Αξιολόγηση Σεμιναρίου