Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, διάρκειας μιας (1) ημέρας, για δεκαέξι έως δεκαοκτώ (16-18) Σχολικούς Συμβούλους, του οποίου οι φορείς υλοποίησης θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος με θέμα:

 

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Τετάρτη 01/03/2017 και ώρα 11:30 π.μ. (και από εδώ: https://goo.gl/Lepfw3). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση την Τετάρτη 01/03/2017 και ώρα 14:15 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας.

 

  1η Ανακοίνωση - Αιτήσεις| 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι |Αξιολόγηση Σεμιναρίου