Η επιμόρφωση Β Επιπέδου στις Τ.Ε.Ε. οργανώνεται πλέον και προσφέρεται ως επιμόρφωση Β1 + Β2  Επιιπέδου. Το ΠΕΚ Πάτρας θα λειτουργήσει ως  ΚΣΕ Β' Επιπέδου προσφέροντας Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Β1 & Β2)  Β' Επιπέδου   http://e-pimorfosi.cti.gr

ΚΣΕ-ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1 1ης περιόδου - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. παρατείνεται μέχρι την  Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, 12:00 το μεσημέρι.

Στατιστικά Αιτήσεων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα θα ανακοινωθούν την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 το απόγευμα.

Την Πέμπτη 22/6/17 ολοκληρώθηκα επιτυχώς τα τρία προγράμματα ΚΣΕ του ΠΕΚ Πάτρας.

Τη Δευτέρα 3/7/17 13:15-14:30 θα γίναι απολογιστική συνάντηση των στελεχών των προγραμμάτων και αξιολόγηση τους.

 

Απόφαση Επικαιροποίησης και Ανασυγκρότησης του Μητρώου Κ.Σ.Ε. (Π66/ 24.01.2017, ΑΔΑ: Ω5Τ846941Δ-92ΖΑΔΑ),από εδώ: ΕΔΩ.

ΚΣΕ Β Επιπέδου θα λειτουργήσουν στα ΠΕΚ Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Λαμίας, Μυτιλήνης, Πάτρας και Πειραιά.

Η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)»του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για την επιμόρφωση εκπαιδευτικοί, οι επιμορφωτές και άλλοι συντελεστές και φορείς υλοποίησης προγραμμάτων (π.χ. Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης), θα επισκέπτονται πλέον την παραπάνω διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις του έργου και τις διαδικασίες συμμετοχής στις δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης, που θα υλοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο.

 

Η Επιμόρφωση Β Επιπέδου θα προσφέρεται ως Επιμόρφωση Β1 + Επιμόρφωση Β2

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. ...

συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών ? «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β? επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπονται κατ? αρχάς, τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ως εξής:

ΣΥΣΤΑΔΕΣ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕΤίτλος «συστάδας» κλάδωνΚλάδοι ? ειδικότητες επιμορφούμενων
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.1 Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Φυσική Αγωγή Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογικοί κλάδοι, Επαγγέλματα γης, Φυσικής Αγωγής, Κλάδοι Υγείας, κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία - Διοίκηση Μαθηματικοί, Πληροφορικής, Οικονομολόγοι, Διοίκηση κλπ.
ΣΥΣΤΑΔΑ Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.περιλαμβάνει36 διδακτικές ώρεςκαι θα έχειδιάρκεια περίπου 12 εβδομάδες(εν γένει 1 τρίωρο την εβδομάδα, δηλαδή μία δια ζώσης επιμορφωτική συνεδρία που λαμβάνει χώρα στο Κ.Σ.Ε.). Ως συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας, στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, οι επιμορφούμενοι υλοποιούν μικρές εργασίες - δραστηριότητες που τους ανατίθενται από τους επιμορφωτές τους.

Η προχωρημένη επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε

Η Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) συνιστά τη συνέχεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. (επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.), προκειμένου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β? επίπεδο Τ.Π.Ε.).

 Προϋπόθεσηγια τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και η πιστοποίηση στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ομοειδών ? «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών)και υλοποιούνται από επιμορφωτές Β? επιπέδου Τ.Π.Ε., εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), σε όλη την Ελλάδα. Δεδομένης της εξειδίκευσης και της εμβάθυνσης του προγράμματος σε ειδικότερα θέματα γνωστικών αντικειμένων, οι κλάδοι ή«συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών που προβλέπονται για την επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. προβλέπεται να είναι πολλαπλάσιες αυτών της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Έξι (6) από αυτές, θα αφορούν σε αμιγείς ομάδες των βασικών κλάδων (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ70, ΠΕ60) όπως στην επιμόρφωση Β? επιπέδου Τ.Π.Ε., ενώ οι υπόλοιπες θα αφορούν στους νεο-εισερχόμενους στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες, ομαδοποιημένους κατάλληλα (πχ. Συστάδα Ξένων Γλωσσών, Συστάδα Καλλιτεχνικών και Μουσικής, Συστάδα Φυσικής Αγωγής και Υγείας, Συστάδα Τεχνολόγων - Μηχανικών, Συστάδα Οικονομίας και Διοίκησης, Συστάδα Επαγγελμάτων Γης, Συστάδα Ειδικής Αγωγής).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. περιλαμβάνει 42 διδακτικές ώρες, εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών, καθώς και πρόσθετες δράσεις προετοιμασίας και «εφαρμογής στην τάξη» (εν γένει, 6 υποστηρικτικές συναντήσεις με τον επιμορφωτή, τρίωρης διάρκειας η κάθε μια, για την προετοιμασία των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» και παρεμβάσεις στην τάξη από καθένα επιμορφούμενο, διάρκειας τουλάχιστον 6 ωρών) και θα έχει διάρκεια περίπου 14 εβδομάδες, ένα έως δύο τρίωρα την εβδομάδα.