Σας ενημερώνουμε για την πρόθεση πραγματοποίησης προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα:  Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία στις τάξεις μας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ ) και Δ/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το μοντέλο «Μοντέλο Ικανοτήτων» του Συμβουλίου της Ευρώπης και της συναφούς μεθοδολογίας για την εμπέδωσή του. Οκτώ (8) διδακτικές ώρες δια ζώσης, για δεκαέξι έως είκοσι(16-20) εκπαιδευτικούς Π/θμιας (διδάσκοντες στην Ε? & ΣΤ τάξη 2016-17) & Δ/θμιας εκπαίδευσης (με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίου).

Το σεμινάριο θα γίνει Δευτέρα 13/02/2017 και Τετάρτη 08/03/2017 από 15.30 έως 19.00 στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας με επιμορφωτή τον Δρ. κ. Δημήτρη Ζησιμόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο 6ης Περιφέρειας Αιτ/νίας  στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ Πάτρας.

Αίτηση (έως 6/2/17)

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το μοντέλο «Μοντέλο Ικανοτήτων» και της συναφούς μεθοδολογίας για την προώθησή του στον εκπαιδευτικό πλαίσιο που δραστηριοποιούνται.

 Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Δευτέρα 06/02/2017 (και από εδώ: https://goo.gl/EgMNB7). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση την Τρίτη 07/02/2017 και ώρα 14:15 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας.

 Το σεμινάριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση από το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Pestalozzi» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 Περισσότερες Πληροφορίες:

1η Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκπαιδευτικών - Αίτηση (έως 6/2/17) 

2η Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Κλήρωσης - Επιλεγέντες

Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Ευχαριστούμε τους   συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση.