Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου οκτώ (8) διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο (2) ημερών, για δεκατέσσερις έως δεκαέξι (14-16) Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης

 

 

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας   ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως και την Τρίτη 17/01/2017 (και από εδώ: https://goo.gl/63La4O). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση τη Τετάρτη 18/01/2017 και ώρα 14:15 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας ενώ θα εξετάσουμε και τη δυνατότητα επανάληψης του, είτε τη λειτουργία ενός ακόμη τμήματος τις ίδιες ημέρες και ώρες 12:00-15:30.

Ευχαριστούμε τους Σχολικούς Συμβούλους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση:  Αποτελέσματα Κλήρωσης:  Επιμορφούμενοι

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΑίτηση |  Αξιολόγηση Σεμιναρίου