Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 17 του ν.2009/92, καλούνται οι Επιμορφωτές, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας
α) κατά τα σχ. έτη 2012-13 στα προγράμματα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων 2012-13» και «Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών 2012-13»
β) κατά τα έτη 2013-14 και 2014-2015 στο πρόγραμμα « Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3»

σε Συνέλευση την Τετάρτη 14-12- 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο Π.Ε.Κ Πάτρας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, προκειμένου να εκλέξουν δύο (2) αντιπροσώπους από την Π/θμια Εκπ/ση (έναν τακτικό κι έναν αναπληρωματικό) και δύο (2) αντιπροσώπους από την Β/θμια Εκπ/ση (έναν τακτικό κι έναν αναπληρωματικό), οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν, λήγει στις 31 Αυγούστου 2017.

 

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Πάτρας θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους επιμορφωτές επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Πάτρας και πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν με FAX ή e-mail έως και την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 στις 13:00.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας [απαιτούνται τα 2/3 του εκλογικού σώματος (δηλ 112 από 149 επιμορφωτές)] θα πραγματοποιηθεί στ

χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο, επαναληπτική συνέλευση την

 

Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 11.00 π.μ.

 

 

1η Ανακοίνωση - Πρόσκληση Επιμορφωτών 5/12/2016

Αίτηση Υποψηφιότητας Αιρετού Μέλους Συντονιστικού Συμβουλίου ΠΕΚ Πάτρας 2016-17