Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση  ταχύρυθμου προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου 24 διδακτικών ωρών, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, για δεκαέξι έως είκοσι  (16-20) Σχολικούς Συμβούλους & Εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων με θέμα:

Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Training theTrainer of RTC of Patras in Adult Education

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ 
Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΠΕΚ Πάτρας έως την Κυριακή 20/11/2016(και από εδώ: https://goo.gl/S5ki6F). Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις διατιθέμενες θέσεις θα γίνει δημόσια κλήρωση τη Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας

Ευχαριστούμε τους 126 συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση

Δείτε ταΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ  -  Αξιολόγηση Σεμιναρίου