Στα πλαίσια της εκκαθάρισης των αμοιβών των Επιμορφωτών των Προγραμμάτων της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της σχολικής χρονιάς 2012-2013 έχουν προωθηθεί απο το ΠΕΚ Πάτρας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Επιμορφωτών, σχετικά έγγγραφα απο το ΙΕΠ. Οι Επιμορφωτές θα πρέπει να φροντίσουν για την συμπλήρωσή τους και την έγκαιρη αποστολή τους, απευθείας, στο ΙΕΠ.