Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.2009/92, προσκαλούνται οι Επιμορφωτές, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/καί ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3", σε Συνέλευση στις 17-09-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Π.Ε.Κ Πάτρας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, προκειμένου να εκλέξουν δύο (2) αντιπροσώπους  (έναν από την Α'/θμια Εκπ/ση και έναν από τη Β'/θμια Εκπ/ση) και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Συνέλευση τη Παρασκευή 19/09/2014 και ώρα 13:00 - 16:00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών χωρίς άλλη πρόσκληση. 


Ο Διευθυντής  του Π.Ε.Κ. Πάτρας

 

Ανδρέας Δ. Καρατζάς