Με βάση την 138166/Δ3/03-09-2014 απόφαση του ΥΠΑΙΘ ορίστηκαν οι νέοι Δ/ντές και Υποδ/ντές στα 16 ΠΕΚ της χώρας. 

Για το ΠΕΚ Πάτρας ορίστηκαν:

  • Δ/ντής ο κ. Καρατζάς Ανδρέας, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70, της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ηλείας.
  • Υποδ/ντής - Αναπληρωτής Δ/ντής ο κ. Δημακόπουλος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, με έδρα την Πάτρα. (με την συμπληρωματική απόφαση του ΥΠΑΙΘ 151074/Δ3/23-9-2014)
  • Υποδ/ντής ο κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ 70, της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτ/νίας.

 Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει στις 05/09/2014 και λήγει στις 04/09/2016.