ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 --- 2017 ---

 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Αύγουστος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιούλιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιούνιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Μάιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Απρίλιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Μάρτιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Φεβρουάριος 2017 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Ιανουάριος 2017

 --- 2016 ---

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Νοέμβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Οκτώβριος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Σεπτέμβριος 2016

  --- 2015 ---

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Πάτρας Δεκέμβριος 2015

 

Η επιμόρφωση Β Επιπέδου στις Τ.Ε.Ε. οργανώνεται πλέον και προσφέρεται ως επιμόρφωση Β1 + Β2  Επιιπέδου. Το ΠΕΚ Πάτρας θα λειτουργήσει ως  ΚΣΕ Β' Επιπέδου προσφέροντας Επιμορφωτικά Σεμινάρια (Β1 & Β2)  Β' Επιπέδου   http://e-pimorfosi.cti.gr

ΚΣΕ-ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1 1ης περιόδου - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 1ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. παρατείνεται μέχρι την  Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, 12:00 το μεσημέρι.

Στατιστικά Αιτήσεων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα θα ανακοινωθούν την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 το απόγευμα.

Την Πέμπτη 22/6/17 ολοκληρώθηκα επιτυχώς τα τρία προγράμματα ΚΣΕ του ΠΕΚ Πάτρας.

Τη Δευτέρα 3/7/17 13:15-14:30 θα γίναι απολογιστική συνάντηση των στελεχών των προγραμμάτων και αξιολόγηση τους.

 Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

 «Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση» 19-20/6/17

1η Ανακοίνωση –  Αίτηση (έως Δευτέρα 12/06/2017 ώρα 15:00) - 2η Ανακοίνωση - Επιμορφούμενοι

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται Εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το σκάκι ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαιδευτική πράξη, ακόμη κι αν δεν είναι οι ίδιοι σκακιστές. 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, διάρκειας μιας (1) ημέρας, για δεκαέξι έως δεκαοκτώ (16-18) Σχολικούς Συμβούλους, του οποίου οι φορείς υλοποίησης θα είναι το ΠΕΚ Πάτρας σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος με θέμα:

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου οκτώ (8) διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο (2) ημερών, για δεκατέσσερις έως δεκαέξι (14-16) Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με επιμορφωτές τους κ.κ. Δρ. Σπύρο Παπαδάκης, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Διδάσκων σε ΕΑΠ & ΑΠΚυ, Δρ. Μιχάλη Παρασκευά, Διευθυντής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Ισίδωρος Περίκος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ, M.Sc Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Μηχανικός Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ. με θέμα:

 

Οργάνωση και διεξαγωγή Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης Εκπαιδευτικών μέσω της υπηρεσίας meeting του ΠΣΔ

Τε & Πε 25-26/01/2017

Selidodeiktis_Teleconference_Seminar.jpg

 

 1η Ανακοίνωση – Αίτηση 

 

 

Υποκατηγορίες