Το ΠΕΚ Πάτρας, σε εφαρμογή της Υ.Α. 1293/27.1.2014 του ΥΠΑΙΘ, η οποία τροποποιεί την Υ.Α. 10587/12, προσκαλεί όσους επιμορφωτές επιθυμούν να διδάξουν στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το τρέχον σχολικό έτος να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η βάση με τα ονόματα των επιμορφωτών του προηγούμενου σχολικού έτους και οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες βρίσκεται εδώ.

Το έντυπο για την αίτηση ένταξης στη βάση επιμορφωτών βρίσκεται εδώ.

Για να συμπληρώσετε την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στη βάση των επιμορφωτών πατήστε εδώ.