Ανακοινώνονται οι Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων επιμορφωτών για το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ανά θεματική ενότητα.

Σχετικά με τις ημερομηνίες του προγράμματος και για άλλες πληροφορίες διαβάστε το έγγραφο που είναι συνημμένο εδώ14.03.17_Ενημέρωση_πρόγραμμα_ΕΑΕ.pdf.

Πιθανές ενστάσεις εκ μέρους των υποψηφίων επιμορφωτών μπορούν να κατατεθούν είτε από τους ίδιους τους ενιστάμενους στο ΠΕΚ Πάτρας μέχρι την Παρασκευή, 21 Μαρτίου στις 2.00μμ, είτε ηλεκτρονικά μέχρι τις 5.00μμ της ίδιας μέρας.