Κάθε φορά το ΠΕΚ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους επιμορφωτές της επιμόρφωσης των νεοδιόριστων, όπως ορίζει η προκήρυξη της επιμόρφωσης. Έτσι χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά νέα αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και σύντομο προσχέδιο διδασκαλίας. Για το σχολικό έτος 2011-12 έκαναν αίτηση οι αναγραφόμενοι στον πίνακα (κλικ εδώ )