Όχι. Οι βεβαιώσεις αποδοχών εκδίδονται:

-για τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους της Α/θμιας Εκπ/σης από το γραφείο Εκπ/σης που ανήκουν

-για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης από το σχολείο της οργανικής θέσης

- για τους Σχολικούς Συμβούλους της Β/θμιας Εκπ/σης από την οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης