Οι βεβαιώσεις Προσφοράς Επιμορφωτικού Έργου χορηγούνται από το Π.Ε.Κ Πατρών μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ Πατρών στο τμήμα έντυπα, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να αποσταλεί με fax στο Π.Ε.Κ. Πατρών.