Όχι. Αυτά υποβάλλονται εφόσον επιλεγείτε ως επιμορφωτής/τρια στην Εισαγωγική Επιμόρφωση.