Κάθε φορά το ΠΕΚ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους επιμορφωτές. Έτσι χρειάζεται να κάνετε κάθε φορά νέα αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και σύντομο προσχέδιο διδασκαλίας.