ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Όχι. Οι βεβαιώσεις αποδοχών εκδίδονται:

-για τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους της Α/θμιας Εκπ/σης από το γραφείο Εκπ/σης που ανήκουν

-για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης από το σχολείο της οργανικής θέσης

- για τους Σχολικούς Συμβούλους της Β/θμιας Εκπ/σης από την οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης

Οι βεβαιώσεις Προσφοράς Επιμορφωτικού Έργου χορηγούνται από το Π.Ε.Κ Πατρών μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ Πατρών στο τμήμα έντυπα, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο και να αποσταλεί με fax στο Π.Ε.Κ. Πατρών.

Ναι. Τα σχετικά έντυπα κατατίθενται κάθε φορά γιατί κάθε φάση επιμόρφωσης αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα.
Οι επιμορφωτές της Β' και Γ΄ Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης είναι κυρίως Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά από το Π.Ε.Κ.